JUGADORS/ES

Els jugadors/es no disposaran de vestidors, ni dutxes, ni tampoc podran agafar aigua de l’aixeta dels vestidors. Els lavabos només seran utilitzats en cas d’urgència o alta necessitat; aquests es trobaran tancats i caldrà demanar als funcionaris de les instal·lacions que els obrin. Després el servei de neteja procedirà a la desinfecció. Aconsellem anar al lavabo abans de venir als entrenaments.

Cada jugador/a haurà de venir canviat/da de casa per fer l’entrenament i haurà de portar una motxilla amb les vambes per a la pista interior o l’exterior segons on hagi d’entrenar. Tanmateix com una tovallola, la seva ampolla d’aigua (que serà d’ús EXCLUSIU de cada jugador/a, es recomana que val més que al jugador/a l’hi sobri aigua que no que ni falti) i el seu gel particular per les mans (el club en posarà pels accessos a les instal·lacions) i evidentment la seva mascareta per accedir i circular per les instal·lacions.

Els jugadors/es, els entrenadors/es i el personal adjunt, portaran posada la mascareta fins al mateix moment d’iniciar l’activitat a la pista i se la tornaran a posar al acabar l’activitat en TOTS els casos. És a dir, per circular per dins de les instal·lacions en serà OBLIGATORI el seu ús.

ACCESSOS A LES INSTAL·LACIONS.

L’entrenador ha d’arribar 15 minuts abans a les pistes per poder preparar el material que utilitzarà durant l’entrenament.

Els pares, mares, tutors… NO podran acompanyar als jugadors/es fins al lloc on es trobi tot el grup. Aquests estaran a l’esplanada o sota els porxos degudament separats per equips i amb el seu entrenador.

És totalment obligatori portar la mascareta posada fins al mateix moment de l’inici de l’activitat a la pista.

Els jugadors/es i l’equip tècnic (preparador físic, delegat, segon entrenador…) hauran d’esperar al punt d’arribada fins que rebin indicació del personal de la instal·lació conforme la seva pista ja està lliure i preparada per utilitzar un cop hagin sortit tots els components de l’equip que hagi entrenat prèviament, ja que no es poden creuar dins de les instal·lacions.

En el punt d’arribada, l’entrenador prendrà la temperatura a tots els seus jugadors/es, i al personal que hagi de realitzar l’entrenament amb ell (preparador físic, delegat, segon entrenador…), també es procedirà al desinfectat de les mans amb el corresponent gel, i el desinfectat de les soles del calçat que portin els components que han d’entrar a les instal·lacions. Tant el gel que s’utilitzarà a l’entrada i sortida com el producte de desinfecció del calçat el proporcionarà el club.

A l’entrada i la sortida de l’entrenament serà obligatori la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohòlic. Aquest serà proporcionat pel club. 

Els equips sortints seran acompanyats pel seu entrenador fins a fora de les instal·lacions esportives tant cobertes com descobertes (esplanada o porxos), posteriorment haurà de tornar a entrar per desinfectar el material utilitzat abans de deixar-lo a l’altre entrenador o bé guardar-lo al magatzem de material.

PARTITS

S’aplicaran els protocols que designin la Federació Catalana de Bàsquet i l’Ajuntament de Figueres.