L’ESCOLA DE BÀSQUET

L’Escola de Bàsquet és indispensable per entendre el club i la seva manera de ser; és a on comença tot. La vàrem iniciar al curs 2000/2001, a l’escola Escolàpies Figueres, com una activitat extra-escolar; una activitat inicialment impulsada i finançada íntegrament per l’AMPA de l’escola.

Hem d’agrair a l’escola Escolàpies Figueres, a l’AMPA i a tots els seus presidents per la seva decisió ferma de recolzar l’Escola de Bàsquet des de l’estiu de l’any 2000. Sense l’Escola de Bàsquet el club no seria el que és, i no hagués estat possible que sortissin tants jugadors de la pedrera d’Escolàpies.

A partir de l’any 2002/2003, quan el club es va obrir a alumnes d’altres centres, es va fer el mateix amb l’Escola de Bàsquet a un preu absolutament simbòlic. De totes maneres, el fet de que es tracti de jugadors i jugadores entre 5 i 7 anys ha fet que siguin molt pocs els no alumnes d’Escolàpies que han vingut a l’Escola de Bàsquet.

Hem procurat millorar la formació dels monitors de l’Escola de Bàsquet i, actualment, tots són titulats per la Federació Catalana de Bàsquet. Des de fa uns anys també fem Escola de Bàsquet al centre Maria Àngels Anglada. Poder veure jugadors dels equips cadets o juniors que han sortit de l’Escola de Bàsquet és una de les satisfaccions més grans que podem tenir com a club.