RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE PRESIDENT I MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

La Junta Directiva del CLUB BÀSQUET ESCOLÀPIES FIGUERES en reunió de 14/12/2020, va acordar per unanimitat convocar eleccions per la renovació del càrrec de President i membres de la Junta Directiva.

A partir del  dia 11/01/2021 estarà a disposició dels socis el Cens Electoral que estarà format per tots els socis del club que estiguin al corrent del pagament de les quotes. Els socis menors d’edat estaran representats pel seu pare o mare o tutor/a.  Tots els socis que composin el cens electoral seran electors i elegibles pel càrrec de president. 

El 11/01/2021 es nomenarà la Junta Electoral i es comunicarà la composició de la mateixa als socis.

El termini per presentar candidatures  anirà des de les 8 hores del 18/01/2021 fins les 20 hores del 28/01/2021.  La Junta Electoral proclamarà les candidatures el 29/01/2021.

Les candidatures es presentaran per escrit davant la Junta Electoral, dins les dates establertes.

L’elecció del nou president i junta directiva es farà el proper dia 11 de Febrer del 2021.  En horari de 17 a 20 hores a Figueres. Resta pendent de concretar el lloc de votació que haurà de garantir es puguin respectar les mesures vigents en aquell moment a conseqüència de la pandèmia del Covid-19.

Posteriorment, es realitzarà l’escrutini i proclamació del President i membres de la  Junta Directiva.

Figueres, 30 de Desembre de 2.020